Transport en Logistiek

Transport en Logistiek

De transportsector is voortdurend in beweging. Zonder transport staat de economie stil.

De coronacrisis heeft voor veel onzekerheid gezorgd in de transport- en logistiek sector. Inmiddels lijkt het vertrouwen zich te herstellen en zijn de verwachtingen met mooie cijfers en goede vooruitzichten voor dit jaar en voor de toekomst over het algemeen positief.

Desondanks moeten we ons hier niet blind op staren. De sector voor het vervoer van goederen over land en water staat daarmee ook voor grote en nieuwe uitdagingen. 

Enkele voorbeelden van deze uitdagingen:

  • Het vinden en binden van goed opgeleide logistieke vakmensen met aanwas van jong personeel en het voorkomen van een oplopend personeelstekort.
  • Het omgaan met de nieuwe milieueisen en de transitie naar duurzaamheid: per 2022 voert Amsterdam een paarse milieuzone in waar dieselvrachtauto’s alleen toegang hebben met emissieklasse 6 en hoger. En toewerkend naar uit­slui­tend uit­stoot­vrije voer­tui­gen per 2030.
  • Het omgaan met de verdere ontwikkeling en digitalisering van zelfrijdende vrachtwagen, die grote gevolgen hebben voor de vrachtwagenindustrie in de toekomst.

De praktijk toont aan dat indien wij het vervoer op de huidige manier blijven organiseren, Europa uiteindelijk onherroepelijk tot stilstand zal komen. Wij zullen voor veel veranderingen komen te staan.

Daarom is het adviseren van de geschikte innovatiemogelijkheden bij het bepalen van de juiste strategie van groot belang. De juiste adviseur zorgt ervoor dat uw logistiek bedrijf niet stil komt te staan, zowel voor nu als voor de toekomst.

Waarom Oudshoorn als transport adviseur?

Wij hebben veel expertise van zaken als cao, rij- en rusttijden of de verschillende soorten beloningen voor chauffeurs. Daarmee bieden wij een actieve sparringpartner die u adviseren op financieel, fiscaal en juridisch gebied, waarmee wij:

  • Specialistische kennis van de transportsector verschaffen;
  • Denk hierbij aan het aanvragen van een financiering, subsidiemogelijkheden of duurzame inzetbaarheid van uw personeel en het slimmer plannen van transporten en het combineren van vrachten.
  • Altijd actueel inzicht in uw cijfers geven.
  • U zoveel mogelijk op de hoogte stellen van de (toekomstige) ontwikkelingen.
  • Uw wensen naar concrete doelstellingen vertalen.
  • De salarisadministratie vergemakkelijken;
  • Uw medewerkers krijgen de beschikking over een handige app voor het aanvragen van verlof en het online inzien van salarisstroken en jaaropgaven. 

Oudshoorn bespreekt ieder gewenst moment de cijfers met u en krijgt u ondersteuning bij het doorrekenen van investeringen en optimalisatiemogelijkheden.