Jaarrekening

Jaarrekeningen

Uiteraard kan Oudshoorn B.V. uw jaarrekening(en) opmaken en presentabel aanleveren voor uw aandeelhoudersvergadering. En na goedkeuring voor u indienen bij de KVK.

Wij doen los van het deponeren van regulieren jaarrekeningen ook geconsolideerde jaarrekeningen compileren en aanleveren.

Deponeren
Elke firma moet haar jaarrekeningen deponeren en aan de omvang van je bedrijf wordt bepaald hoeveel en wat je precies moet inleveren, u kunt in dit overzicht hieronder zien waar uw firma toe behoord.

De reden dat wij de jaarrekeningen structureel bijhouden en het hoog op de prioriteitenlijst hebben staan is omdat de consequenties als je het niet deponeert voor veel kleinere ondernemers niet te overzien zijn.

Bestuursaansprakelijk
Wist je dat je binnen het faillissement van een rechtspersoon kan worden aangemerkt als onbehoorlijk bestuur. Bestuurders kunnen hierbij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schulden. Daarnaast is het een economisch delict waarbij het Openbaar Ministerie via de Belastingdienst een forse boete kan opleggen (maximaal 20.500 euro).

Mocht u nou achterlopen en kunt u het niet meer overzien, maakt u zich geen zorgen maar neem contact met ons op dan vullen wij de achterstallige jaarrekeningen voor u in. In dit proces zal Oudshoorn B.V. u structureel op de hoogte houden en lossen wij het gehele probleem voor u op.

In Nederland zijn er 4 verschillende categorieën waar een firma in geplaatst kan worden:


Micro
Klein
Middel-groot
Groot

Som activa
< € 350.000
€ 350.000 – € 6 mln
€ 6 – € 20 mln
> € 20 mln

Netto-omzet
< € 700.000
€ 700.000 – € 12 mln
€ 12 – € 40 mln
> € 40 mln

Gemiddeld aantal werknemers
< 10 FTE
10 – 50 FTE
50 – 250 FTE
> 250 FTE