Corporate Finance

Waarom uw corporate finance uithanden geven aan Oudshoorn B.V.? 

Bij Oudshoorn B.V. vinden wij dat er altijd rekening gehouden moet worden met álle beschikbare middelen die een onderneming heeft. Om binnen de beschikbare middelen te kijken welke het beste aansluit bij de betreffende firma.
Door onze expertise in corporate finance zullen alle activiteiten dan ook dusdanig ingericht worden dat er altijd een goed beeld is van de vermogensmarkt, om met die informatie in te spelen op de bedrijfsvoering van de firma. Corporate finance is een belangrijk onderdeel van een aantal diensten. 

Hierbij moet u onder andere denken aan:

  • Begeleiding aanvraag financiering
  • Fusies en overnames
  • Herstructurering van een onderneming

Hoewel bovenstaande diensten meestal worden toegepast bij grote (corporate) ondernemingen, heeft de praktijk ons geleerd dat de principes van corporate finance ook geschikt zijn om succesvol toe te passen op kleinere ondernemingen.