Bouw en Vastgoed

Bouw en Vastgoed

De vastgoed- en bouwsector is volop in beweging en groeit al enkele jaren hard. Nieuwe ontwikkelingen vergen een continue afstemming van uw bedrijfsvoering, ook wegens blijvende economische wisselingen.

Dat leidt tot nieuwe uitdagingen:

  • De noodzaak om vastgoed energiezuiniger en duurzamer te maken.
  • Door de toenemende schaarsheid aan grondstoffen bieden circulair bouwen en hergebruik van materialen nieuwe kansen.
  • De toekomstige wet- en regelgeving omtrent de energietransitie en het verplicht energielabel C voor kantoren per 2023.
  • De urgentie van de aanpak van het woningtekort en het transformeren van kantoren naar woningen.
  • Het vinden en binden van het juiste kwalitatieve personeel.

Een belangrijk onderdeel van de overheid om de klimaatdoelstelling van 2030 te halen. De overheid streeft zelfs naar een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. Het is voor kantoren daarom verstandig om uit te zoeken welke subsidies gelden voor energiebesparende maatregelen.

Het is duidelijk dat de bouw- en vastgoedsector op een keerpunt staat. Een adviseur gespecialiseerd in bouw en vastgoed is dan ook wenselijk.

Waarom Oudshoorn als uw bouw en vastgoedspecialist?

In multidisciplinaire teams combineren we die kennis met expertise in accountancy, belastingadvies, financiering, waarderings- en organisatorische vraagstukken, waarmee wij:

  • Altijd een aanspreekpunt zijn.
  • Toegankelijke en transparante communicatie bieden, u weet altijd waar u aan toe bent.
  • Actueel inzicht in uw cijfers geven.
  • Specialistische kennis in de bouw- en vastgoedsector verschaffen.
  • Uw betrouwbare en kritische sparringpartner zijn.

Door onze ruime kennis en bewustheid van het streven naar een opbouwende en groenere toekomst kunnen wij u antwoord geven op de essentiële vraag hoe jij de kansen en ontwikkelingen het beste kan benutten in jouw bedrijf en attenderen op veranderingen en mogelijkheden om zo eventuele kostenbesparingen te realiseren.

Zo kunt u voor elke fase van het vastgoed en bouwsector een beroep op ons doen.